Milieu en bevolking

De vorige keer stonden we stil bij de
oppervlakte en de grondgebruiken in ons
“brede” noorden, alsmede bij de inwoneraantallen.

TEKST
Gijs Beets
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50