Noord Friesland buitendijks naar de pootaardappels

Eigenlijk is het een blammage dat dit
artikel wordt geschreven: hoe is het immers
mogelijk dat een zo belangrijk gebied
als Noord-Friesland Buitendijks wordt bedreigd.

TEKST
Albert Ferwerda
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50