Milieubescherming thuis en de politiek

Als het er om gaat, wat we in het reilen en
zeilen van ons eigen bestaan kunnen
bijdragen aan een goed milieubeheer, dan
wordt al gauw een beroep gedaan op ‘de
huisvrouw’;

TEKST
Ineke Lambers-Hacquebard
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50