Milieu en huishouden

De invloed van huisvrouw of -man op de
produktie en konsumptie van stoffen die
schaars zijn of schadelijjk zijn voor het milieu
is groter dan men denkt.

TEKST
Noortje van Leeuwen
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50