De waarden bij Hindeloopen

1n de serie artikelen over de waarden
langs de Friese IJsselmeerkust volgt hier het
derde over het natuurgebied Stoenkhorne,
tussen Workum en Hindeloopen.

TEKST
Jan Dijkstra
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50