Planologische rubriek

Nota Waddenzee Tracé A-D
Op 17 februari j.1. is weer eens
gebleken hoe sterk de eventuele inpoldering
van buitendijkse gronden, kwelders
en slikvelden aan de Friese noordkust de
gemoederen in Friesland bezig houdt.

TEKST
Thom Dieles
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50