Houtwallenlandschap van Oostelijk Friesland

In de levendige diskussie, die in de laatste
jaren tussen landbouw enerzijds en natuur
en landschap anderzijds plaats vindt, staan
agrariërs zich er graag op voor, dat zij het zijn
die het landschap gemaakt hebben.

TEKST
J. Vlieger
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50