Houtwallenlandschap van Oostelijk Friesland

In de levendige diskussie, die in de laatste
jaren tussen landbouw enerzijds en natuur
en landschap anderzijds plaats vindt, staan
agrariërs zich er graag op voor, dat zij het zijn
die het landschap gemaakt hebben.

TEKST
J. Vlieger

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50